Bảo Hành SIM

 Khi gặp các lỗi trong quá trình sử dụng SIM.

 Bạn vui lòng nhập thông tin vào Form bên dưới.

 Yêu cầu sẽ đc ghi nhận kiểm tra và hiển thì ở form dưới cùng


Kết quả sau khi kiểm tra

Bạn hãy quay lại trang này để kiểm tra sau 2-5 tiếng trong giờ hành chính hoặc kiểm tra email để xem kết quả nhé