KIỂM TRA BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Để kiểm tra Bảo Hành bạn thao tác như sau:

Gõ Ctrl+F (trên laptop) hoặc “tìm trong trang” điện thoại và gõ 4 số cuối Seri hoặc số ĐT của bạn để tìm rồi nhìn sang cột trạng thái để xem chi tiết.