KÍCH HOẠT SIM

LƯU Ý: Đây là trang kích hoạt chỉ áp dụng với 2 SIM

  1. SIM 4G Mobifone 62GB/Tháng đã Free tháng đầu. Cước duy trì 120K/Tháng (Xem chi tiết)
  2. SIM 4G Mobifone 120GB/Tháng đã Free tháng đầu. Cước duy trì 200K/Tháng (Xem chi tiết)
  3. SIM 4G Mobifone 150GB/Tháng đã Free tháng đầu. Cước duy trì 150K/Tháng (Xem chi tiết)